امروز : دوشنبه ، 7 بهمن 1398        ساعت :
درباره ما

 

 

  توجه : تا زمانی که موعد زمان جوابدهی ( که بر روی قبض پذیرش مندرج است )  فرا نرسد ، طبیعتاً فایلهای جواب به وب سایت منتقل نخواهند شد . و همچنین مراجعه کنندگانی که بدهی دارند ، ابتدا باید تسویه حساب نمایند و پس از آن میتوانند از این طریق جواب خود را دریافت نمایند .

 

جوابدهی ( ژنتیک ، پاتولوژی ، غربالگری ، الکتروفورز ، پی ان دی ) فقط بصورت حضوری و با در دست داشتن قبض پذیرش صورت میگیرد و به وب سایت آزمایشگاه منتقل نخواهند شد . 

 

 

در  صورتیکه در جواب دانلود شده از سایت ، مشکل فونت و یا عدم خوانا بودن جواب مواجه شدید، فونتهای zar را از اینجا دانلود کنید.

  

لازم به ذکر است که آزمایشگاه رفرانس مرکزی مجهز به سیستم امضاء دیجیتال بوده و فایلهایی که از طریق وب سایت آزمایشگاه دریافت می نمایید ، به مهر و امضاء مسئولین فنی آزمایشگاه ممهور بوده و پس از دانلود ، میتوانید جواب را چاپ نموده و به پزشک مورد نظر خود تحویل نمایید .