امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
تیر سال 1398

بسمه تعالی

آزمایشگاه مرکزی

 

 

  

 

   

تضمین کیفیت در آزمایشگاه انگل شناسی - انگل های روده ای و لیشمانیوز 

 تاریخ : 1398/04/09

 

01 جناب آقای دکتر حمزوی کارگاه لیشمانیوز 1 دانلود
02 جناب آقای دکتر حمزوی اطلس کامل انگل شناسی دانلود

 

    

 

اصول صحیح نمونه گیری در آزمایشگاه 

  تاریخ : 1398/04/17

 

 01  جناب آقای دکتر زارعی نمونه گیری استاندارد   دانلود  
 02  سرکار خانم فتح اللهی اصول صحیح نمونه گیری   دانلود  
 03  جناب آقای دکتر رضوانی نمونه گیری  دانلود  
 04  جناب آقای دکتر رضوانی اصول جمع آوری نمونه در آزمایشگاه تشخیص مولوکولی   دانلود  

  

 

 

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید