امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
آبان سال 1397

بسمه تعالی

 

آزمایشگاه مرکزی

  

  

 

 کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در آزمایشات هماتولوژی و ایمنوهماتولوژی

تاریخ : 1397/08/21

 

01 منابع خطا در آزمون های انعقادی 

جناب آقای دکتر منصوری

دانلود 
02  کنترل کیفی سل کانتر

جناب آقای دکتر رضا زاده

دانلود 
03 کنترل کیفی آزمونهای انعقادی و ایمنوهماتولوژی

جناب آقای دکتر منصوری و زرگریان

دانلود 

 

 

 

   کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت و تشخیص آزمایشگاهی

تاریخ : 1397/08/30

  

01 هپاتیت و تشخیص  آزمایشگاهی 

 جناب آقای دکتر میربهاری

دانلود 
02 تشخیص مولکولی هپاتیت های ویروسی

 جناب آقای دکتر رضوانی

دانلود 
03 Liver Disease & Hepatitis

جناب آقای دکتر مظفری

دانلود 

 

 

  در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای  مهندس شاهمرادی   تماس داشته باشید