امروز : شنبه ، 30 تیر 1397        ساعت :
راه اندازی آزمایشات مولوکلار

مولوکولار 

راه اندازی آزمایشات مولوکلار

 

 

این آزمایشگاه اقدام به پذیرش آزمایش مراجعین استان کرمانشاه و استانهای همجوار که دارای بخش های پاتولوژی ، تشخیص طبی و ژنتیک میباشند ، اقدام نموده است . 

 

آزمایش های ذیل ، پیش از این در بخش دولتی قابل انجام نبوده و به سایر استانها با متحمل شدن هزینه بسیار بالا ارسال میشد ، که خوشبختانه با راه اندازی این تست ها ( توسط جناب آقای دکتر رضوانی ) هم اکنون با پرداخت هزینه بسیار کمتر و بهترین و بروزترین تجهیزات در آزمایشگاه مرکزی انجام میپذیرد . 

 

لیست آزمایشات قابل انجام :

  

Test 01 : Quantitative BCR-ABL ( 210 ) by Real Time PCR

Test 02 : Quantitative BCR-ABL ( 190 ) by Real Time PCR

Test 03 : HCV Genotyping

Test 04 : JAK2 Mutation Detection by Real Time PCR

Test 05 : M.TB Detection by Real Time PCR

Test 06 : CMV Detection by Real Time PCR

Test 07 : HSV 1/2 RG Detection by Real Time PCR

Test 08 : HPV 16 Genotyping by Real Time PCR

Test 09 : HPV 18 Genotyping by Real Time PCR

Test 10 : Toxoplasma Gondii Detection by Real Time PCR

Test 11 : H.Pylori Detection by Real Time PCR