امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
مدارک مورد نیاز برای آزمایشاتPND

راهنمـای پذیرش و انجام آزمـایش تشخیص پیش از تولد  تالاسمی  (PND)

مراجعه به مرکز مشاوره تالاسمی شهرستان محل سکونت جهت اخذ فرم شماره 3 مرکزبهداشت. در مورد افراد ساکن در شهرستان کرمانشاه از آزمایشگاه حافظیه و فرهنگیان

درخواست انجام PND مرحله اول دردفترچه بیمه خانم و آقا توسط پزشک متخصص (زنان- داخلی- اطفال) این متن   در دفترچه بیمه خانم و آقا نوشته شود: آزمـــایش مرحله اول PND  برای تالاسمی  مراجعه به اداره کل بیمه مربوطه صرفاً در شهرستان کرمانشاه جهت تایید نسخه پزشک.

 

آدرس سازمانهای بیمه به شرح زیر می باشد:

سازمان خدمات درمانی: کرمانشاه-میدان فردوسی- خیابان کسری

سازمان تامین اجتماعی: کرمانشاه- بلوار طاق بستان- فرهنگیان فاز 2- ایستگاه 5

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح: کرمانشاه-22 بهمن- چهار راه آتش نشانی جنب رستوران بامداد

 3 - مراجعه به آزمایشگاه رفرانس (مرکزی)- بخش ژنتیک و  PND جهت تکمیل پرونده با ارائه مدارک فوق و مدارک ذیل:

·        کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

·        کپی صفحه اول دفترچه های بیمه زوجین

·        ارائه نتایج آزمایشات خون شناسی زوجین (CBC- Hb Electro)  انجام شده در مراکز معتبر و مورد تایید یا انجام آزمایشات فوق درآزمایشگاه مرکزی 

·        در صورت وجود فرزند ماژور باید کپی کارت بیماری های خاص مربوط و کپی دفترچه بیمه بیمار ارائه شود.

·        نتیجه آزمایش خون شناسی (CBC, Hb Electro)  والدین زوجین و در صورت داشتن فرزند از فرزندان(در صورت وجود فرزند ماژور نمونه خون این فرد برای آزمایشگاه الزامی است و ترجیحا قبل از گرفتن خون باید نمونه بیمار ماژور گرفته شود و دیگر نیازی به خون والدین نیست)، در صورت فوت هر یک از والدین از نمونه خون از  برادر و یا خواهر زوج و یا زوجه نیاز میباشد.

·        حضور والدین زوجین جهت تشکیل پرونده الزامی است و در صورتیکه مراجعین ساکن شهرستانهای دیگر می باشند میتوانند نمونه های خونی والدین و یا فرزندان خود را در لوله حاوی EDTA   درلوله های CBC برای هر فرد سه ویال 2.5 سی سی- از شهر محل سکونت جمع آوری و در شرایط مناسب به آزمایشگاه تحویل دهند. نمونه خون باید در کنار یخ و با حفظ شرایط زنجیره سرد و حد اکثر ظرف 2 ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود.

·        ارائه آخرین سونوگرافی خانم در صورت بارداری توصیه می شود که زوجین قبل از بارداری اقدام به انجام مرحله اول نمایند و در صورت بارداری در هفته های اول بارداری مراجعه نمایند تا زمان کافی برای انجام آزمایشات مرحله اول وجود داشته باشد.

·        در صورتیکه زوجین مرحله اول را در مرکز دیگری انجام داده اند، زوجین به صورت مرحله اول و دوم پذیرش خواهند شد و می بایست مدارک را مطابق مرحله اول و دوم ارائه دهند.

مدارک مورد نیاز و مراحل انجام مرحله دوم تالاسمی

1)      کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

2)      کپی صفحه اول دفترچه های بیمه زوجین

3)      آزمایش خون شناسی زوجین CBC & الکتروفورز )  برای زوجینی که مرحله اول را در مرکز دیگری انجام داده اند).

4)      درخواست PND مرحله دوم در دفترچه بیمه خانم  توسط پزشک متخصص (زنان- داخلی- اطفال) این متن در دفترچه نوشته شود: آزمایش مرحله دوم PND برای تالاسمی   

·        تایید نسخه درخواست انجام آزمایش PND مرحله دوم در سازمانهای بیمه مربوطه

5)      آخرین سونوگرافی خانم 

6)      در صورت داشتن فرزند ماژور- کپی کارت  بیماریهای خاص و کپی دفترچه فرزند ماژور و کپی شناسنامه آن را داشته باشید.

7)      همراه داشتن نتیجه مرحله اول و هماهنگی قبلی جهت انجام آزمایش مرحله دوم (هفته 9 تا 11 بارداری) جهت هماهنگی  با شماره 08337213330 تماس حاصل نموده  تا راهنمایی های لازم در این زمینه از بخش ژنتیک ارائه شود و هفته 11-12 جهت نمونه گیری ارجاع داده شود.   

تعرفه انجام آزمایشات PND مرحله اول و دوم تالاسمی و PKU در آزمایشگاه مرکزی در سال 1398

 

تعرفه مرحله اول PND تالاسمی

 

·        بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در صورت ازدواج زوجین  و تایید سازمان بیمه مربوطه رایگان است.

·        نیروهای مسلح در صورت تایید بیمه: 407000 ریال10% کل تعرفه

·        تعرفه آزاد: 4070000 ریال برای هر نفر

 

تعرفه مرحله دوم PND تالاسمی

  

·        بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در صورت تایید سازمان بیمه مربوطه رایگان است.

·        نیروهای مسلح در صورت تایید بیمه: 580000 ریال10% کل تعرفه

·        تعرفه آزاد: 5800000 ریال

   

راهنمای پذیرش و انجام آزمایش تشخیص پیش از تولد PND(فنیل کتونوری)

 

1)      مراجعه به مراکز بهداشت شهرستان محل سکونت جهت اخذ فرم شماره 3 مرکزبهداشت. در مورد افراد ساکن در شهرستان کرمانشاه از آزمایشگاه حافظیه و فرهنگیان

2)      درخواست انجام PND مرحله اول برای PKU در دفترچه بیمه خانم و آقا توسط پزشک متخصص ( بیماریهای متابولیک و غدد - اطفال - زنان) این متن در دفترچه بیمه خانم و آقا نوشته شود: آزمایش مرحله اول PND  برای فنیل کتونوری  مراجعه به اداره کل بیمه مربوطه صرفاً در شهرستان کرمانشاه جهت تایید نسخه پزشک.

        آدرس سازمانهای بیمه به شرح زیر می باشد:

·               سازمان خدمات درمانی: کرمانشاه-میدان فردوسی- خیابان کسری.

·               سازمان تامین اجتماعی: کرمانشاه- بلوار طاق بستان- فرهنگیان فاز 2- ایستگاه 5.

·               سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح: کرمانشاه-22 بهمن- چهار راه آتش نشانی جنب رستوران بامداد.

 

مراجعه به آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) بخش ژنتیک و PND جهت تکمیل پرونده با ارائه مدارک فوق و مدارک ذیل:

1)      کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین 

2)      کپی صفحه اول دفترچه های بیمه زوجین

3)      درصورت وجود فـرد مبتلا در خـانواده زوجین، نتــایج آزمایشات اولیه این فرد در بدو تولد ( قبل ازاستفاده از شیررژیمی ) مورد نیاز است.نمونه خون فرد مبتلا نیز به میزان  حداقل 5 سی سی در دو ویال حاوی ضد انعقادEDTA ( ویال های CBC مورد نیاز است.

 

مدارک مورد نیاز و مراحل انجام مرحله دوم PKU

 

1)      کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

2)      کپی صفحه اول دفترچه های بیمه زوجین

3)      نتایج آزمایشات مرحله اول برای زوجینی که مرحله اول PKU را در مرکز دیگری انجام داده اند.

4)      درخواست PND مرحله دوم PKU در دفترچه بیمه خانم  توسط پزشک متخصص (زنان- اطفال) این متن در دفترچه نوشته شود: آزمایش مرحله دوم PND برای فنیل کتونوری 

·        تایید نسخه درخواست انجام آزمایش PND مرحله دوم PKU در سازمانهای بیمه مربوطه

5)      آخرین سونوگرافی خانم 

6)      در صورت داشتن فرزند مبتلا - کپی نتایج آزمایشات اولیه بیمار در بدو تولد یا آزمایشات مولکولی که فنیل کتونوری کلاسیک در ان تایید شده باشد.

7)      همراه داشتن نتیجه مرحله اول و هماهنگی قبلی جهت انجام آزمایش مرحله دوم (هفته 9 تا 11 بارداری) جهت هماهنگی  با شماره 08337213330 تماس حاصل نموده  تا راهنمایی های لازم در این زمینه از بخش ژنتیک ارائه شود و هفته 11-12 جهت نمونه گیری ارجاع داد شود.

 

تعرفه انجام آزمایشات PND مرحله اول و دوم  فنیل کتونوری در آزمایشگاه مرکزی

  

تعرفه مرحله اول PND فنیل کتونوری

 

·        بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در صورت  تایید  سازمان بیمه مربوطه :1210000 ریال30% کل تعرفه

·        نیروهای مسلح در صورت تایید بیمه : 402240 ریال10% کل تعرفه

·        تعرفه آزاد: 4022400 ریال برای هر نفر

 

تعرفه مرحله دوم PND فنیل کتونوری

  

  • بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در صورت تایید سازمان بیمه مربوطه :1730000 ریال30% کل تعرفه
  • نیروهای مسلح: 575800 ریال10% کل تعرفه 
  • تعرفه آزاد: 5758000 ریال برای هر نفر