امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
آبان سال 1398

بسمه تعالی

آزمایشگاه مرکزی

   

 

 

کنفرانس آموزشی تضمین کیفیت در آزمایشگاه میکروب شناسی با محوریت سل 

 تاریخ : 1398/08/30

  

 01  جناب آقای دکتر بابک ایزدی کشت، تست های افتراقي، آنتی بيوگرام و ... دانلود
02 جناب آقای دکتر پرویز مهاجری AFB Staining دانلود 
03 سرکار خانم سارا آتشی تکنیکهای صحیح نمونه گیری ؛ انتقال و ... دانلود
04 کتابچه سل اسمیر و دید میکروسکوپی دانلود

 

 

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید