امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
اسفند سال 1397

بسمه تعالی

 آزمایشگاه مرکزی

 

  

 

  

آزمایشات غربالگری سلامت جنین در دوران بارداری " کارگاه آموزشی 

تاریخ : 1397/12/11

 

01 جناب آقای دکتر علی بخشی Cell Free DNA دانلود
02 سرکار خانم دکتر ظاهری سقط جنین دانلود
03 جناب آقای دکتر ویسی سمینار غربالگری دانلود
04 جناب آقای دکتر رضوانی دستورالعمل غربالگری دانلود
05 جناب آقای دکتر رضوانی غربالگری سلامت جنین 2 دانلود
06 جناب آقای دکتر رضوانی غربالگری سلامت جنین 3 دانلود

 

    

  

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید