امروز : چهارشنبه ، 29 فروردین 1403        ساعت :
آذر سال 1397

بسمه تعالی

 

آزمایشگاه مرکزی

  

 

 

کارگاه آموزشی اصول کلی حفاظت و مدیریت مواجهه شغلی در آزمایشگاه

 تاریخ : 1397/09/21

 

01 سطوح ایمنی در آزمایشگاه جناب آقای دکتر رضوانی دانلود
02 مخاطرات و وسائل حفاظتی جناب آقای امیری دانلود
03 مدیریت پسماند و اصول دفع صحیح جناب آقای جدیدیان دانلود
04 الزامات ایمنی در آزمایشگاه ( ب ) جناب آقای روشنی دانلود

 

 

  

 

در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای  مهندس شاهمرادی   تماس داشته باشید