امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
راهنمای جمع آوری ادرار 24ساعته

 

راهنمای جمع آوری ادرار 24ساعته

 

سوال: نحوه جمع آوری ادرار بیست و چهار ساعته چگونه است؟

جواب:

هدف از جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گیری و ارزیابی میزان دفع مواد مختلف (مثل پروتئین ، کراتینین ، کلسیم و ...) در طی 24 ساعت شبانه روز می باشد.

روش جمع آوری ادرار 24 ساعته:

1. اولین نمونه ادرار صبح روز اول را دور بریزید.

2. از آن به بعد هر بار ادرار خود را در ظرف مخصوص بریزید.

3. ریختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور ریختن نمونه اول ادامه دهید.

4. نمونه روز بعد (روز دوم یعنی نمونه 24 ساعت پس از نمونه اول) را نیزدرست در همان زمانی که نمونه صبح روز اول را دور ریخته اید در داخل ظرف مخصوص بریزید.

5. ظروف حاوی نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل دهید.

مثال : نمونه ادرار ساعت 7 صبح روز اول را دور ریخته و نمونه های بعد از آن را ( هر چند بار) تا ساعت 7 صبح روز بعد در ظرف جمع آوری کنید و ادرار ساعت 7 صبح روز دوم را نیز در ظرف مخصوص بریزید.

نکات ایمنی :

ظرف مخصوص جمع آوری ادرار ممکن است دارای مواد نگهدارنده از جمله اسید قوی باشد ،لذا از تماس آن با دست و اعضاء بدن پرهیز نمایید.