امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
مهر سال 1397

بسمه تعالی

 

آزمایشگاه مرکزی

  

 

 

 کارگاه آزمایشات غربالگری سلامت جنین در دوران بارداری

تاریخ : 1397/07/21

 

01 نقش سازمان پزشکی قانونی

 سرکارخانم دکتر کریمی راد

دانلود
02 غربالگری سلامت جنین 1 و 2

جناب آقای دکتر رضوانی 

دانلود
03 QF & Cell Free DNA

جناب آقای دکتر علی بخشی

دانلود
04 دستورالعمل های غربالگری

سرکار خانم فتح اللهی 

دانلود

 

 

  در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای  مهندس شاهمرادی   تماس داشته باشید