امروز : جمعه ، 25 آبان 1397        ساعت :
شهریور سال 1397

بسمه تعالی

 

  آزمایشگاه مرکزی

  فایلهای کارگاه آموزشی شهریور ماه 1397

 


 

کارگاه تداخلات دارویی و غیر دارویی و تأثیر آن در نتایج آزمایشها

  تاریخ : 1397/06/15

  

1 

تداخلات دارویی در آزمایشات هورمونی

دکتر رضوانی 

دانلود

2

تداخلات دارویی در آزمایشات تیروئیدی

دکتر ویسی

دانلود

3

تداخلات دارویی در آزمایشات آنزیمی

دکتر رحیمی

دانلود

   

 


 

 

درصورت بروز مشکل یا سؤال در دریافت فایلها از سایت ؛ با آقای مهندس رامین شاهمرادی تماس حاصل فرمایید

 با آرزوی موفقیت بیش از پیش برای دوستان و همکاران گرامی

رامین شاهمرادی : 5177   357   0918