امروز : پنج شنبه ، 10 اسفند 1402        ساعت :
راهنمای ناشتایی برای آزمایشات

برای انجام آزمایش به صورت ناشتا چه شرایطی لازم است؟

راهنمایی های زیر برای کمک به بیماران ومراجعین محترم درجمع آوری صحیح نمونه برای انجام آزمایشهای درخواست شده توسط پزشکان محترم ارائه گردیده است.

ناشتایی بازمان مشخص جهت انجام برخی آزمایشها مانند آزمایش قندخون ناشتا،تری گلیسرید،... الزامی است چراکه خوردن غذا می تواند منجر به تغییر درمقادیر آزمایش شود.

 

دستورالعمل

 

اگرپزشکان محترم شما یاهمکاران ما درآزمایشگاه ازشما بخواهند که دروضعیت ناشتا برای انجام آزمایشها مراجعه نمایید خواهشمند است موارد ذیل رعایت گردد:

1-هشت ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه هیچ غذا یا آشامیدنی (بجزآب) نخورده ونیاشامید [این مدت ناشتایی در شب توصیه شده است که فعالیتهای بدن به حداقل رسیده ومقادیر طبیعی نیز درنمونه های صبح تعیین مقدار شده اند.]

2-درصورتیکه آزمایشهای مربوط به چربی خون مثل تری گلیسرید برای شما درخواست شده باشد مدت زمان ناشتایی حداقل 12ساعت است.

3-ازنوشیدن آب میوه،چای وقهوه درطی مدت ناشتایی بپرهیزید اما نوشیدن آب بلامانع است(مگرآنکه محدودیت درمصرف آب توسط پزشک یا همکاران آزمایشگاه تذکر داده شده باشد).

4-درطی مدت ناشتایی ازاستعمال دخانیات،جویدن آدامس وتمرین های بدنی وورزش پرهیز نمایید.این موارد ممکن است منجربه تحریک سیستم گوارش وتغییر درنتایج آزمایشها شود.

5-بعداز نمونه گیری شما می توانید رژیم غذایی عادی وفعالیت روزانه خود را شروع نمایید.

 

 

 

پرسش وپاسخ

 

 

1-چرا من باید ناشتا باشم؟

برخی مقادیر آزمایشگاهی بدنبال خوردن غذا تغییر می کنند بعنوان مثال قند خون بعداز خوردن غذا افزایش می یابد.وقتی شما ناشتا هستید مقادیر قند دروضعیت پایه تعیین شده وقابل مقایسه با دفعات بعدی آزمایش می باشد.

2-آیا می توانم درزمان ناشتایی آب بنوشم؟

بله،شما می توانید آب بنوشید اما ازنوشیدن مایعات دیگر پرهیز نمایید.

3-آیا مصرف داروها را ادامه دهم؟

بله،مگراینکه پزشک شما دستورخاصی راجع به قطع دارو قبل ازانجام آزمایش را داده باشند.

4-آیا می توانم آب میوه بنوشم؟

خیر،فقط مجاز به نوشیدن آب هستید.

5-آیا اجازه دارم قهوه بنوشم؟

خیر،حتی قهوه بدون شکر هم نباید مصرف گردد درمورد چای نیز به همین شکل است.

6-آیا اجازه دارم سیگار بکشم؟

خیر،سیگار کشیدن ممکن است درنتایج آزمایش تغییرایجاد کند.

7-آیا اجازه دارم ورزش معمول خودرا انجام دهم؟

خیر،ورزش ممکن است منجر به تغییر درنتایج آزمایشها شود.

8-چه ساعتی باید به آزمایشگاه مراجعه نمایم؟ 

 توصیه به این است که ساعت 9-7 شب پس ازمیل کردن غذای معمول ناشتایی را آغاز وصبح روز بعد با توجه به ساعتهای قید شده برای ناشتایی مراجعه نمایید.