امروز : چهارشنبه ، 29 فروردین 1403        ساعت :
دریافت نوبت اینترنتی پذیرش آزمایشگاه

  بسمه تعالی

 آزمایشگاه مرکزی

   

  

   

برای ورود به نوبت دهی اینترنتی پذیرش آزمایشگاه مرکزی روی لینک زیر کلیک نمایید