امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
مرداد سال 1398

بسمه تعالی

آزمایشگاه مرکزی

 

  

 

   

 

آنالیز مایعات بیولوژیک بدن درآزمایشگاههای تشخیص طبی 

 تاریخ : 1398/05/26

  

  

 01  جناب آقای دکتر رضوانی نمونه مایع مغزی نخاعی   دانلود  
 02  جناب آقای دکتر ویسی تست های تاییدی انالیز ادرار   دانلود  
 03  جناب آقای دکتر رضوانی آنالیز مایعات 1  دانلود  
 04  جناب آقای دکتر رضوانی آنالیز مایعات 2   دانلود  
05  سرکار خانم دکتر حق نظری نکات مهم در میکروسکوپی ادرار دانلود 

  

 

 

 

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید