امروز : سه شنبه ، 5 بهمن 1400        ساعت :
اخبـــار
دریافت نوبت اینترنتی آزمایشگاه ١٣٩٨/٣/١٨
منبع خبر :

  

  

 برای دریافت نوبت اینجا کلیک کنید

 

 

 

آمـــوزش دریافـت نـوبت ایـنترنتـی

 

قوانین ومقررات دریافت نوبت

 

 

 

در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای  مهندس شاهمرادی   تماس داشته باشید

 

[ بازگشت ]