امروز : پنج شنبه ، 2 خرداد 1398        ساعت :
ارتباط با واحد IT و امنیت

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

درصورت بروز مشکل در دریافت جواب از وب سایت و سایر مسائل مربوط به انفورماتیک و رایانه ، میتونید با مسئول انفورماتیک و امنیت آزمایشگاه و دانشگاه ، جناب آقای مهندس رامین شاهمرادی تماس حاصل فرمایید .

  

 

Mobile : 0918   357   5177

 

 

Raminshahmoradi@yahoo.com

 Raminshahmoradi@gmail.com

Raminshahmoradi@hotmail.com