امروز : دوشنبه ، 26 آذر 1397        ساعت :
ارتباط با واحد IT و امنیت

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

درصورت بروز مشکل در دریافت جواب از وب سایت و سایر مسائل IT میتونید با مسئول آی تی و امنیت آزمایشگاه و دانشگاه ،

جناب آقای مهندس رامین شاهمرادی تماس حاصل نمایید .

 

Mobile : 0918   357   5177

 

 

 


Raminshahmoradi@yahoo.com

 Raminshahmoradi@gmail.com

Raminshahmoradi@hotmail.com