امروز : پنج شنبه ، 27 تیر 1398        ساعت :
ارتباط با واحد IT و امنیت

  

 

 بسمه تعالی

درصورت بروز مشکل در دریافت جواب از وب سایت و سایر مسائل مربوط به انفورماتیک و رایانه ، میتوانید ( در ساعات کاری ) با مسئول انفورماتیک و امنیت آزمایشگاه و دانشگاه ، جناب آقای مهندس رامین شاهمرادی تماس حاصل فرمایید .

   

37220039