امروز : شنبه ، 21 تیر 1399        ساعت :
نظرسنجی
تعداد نظرات ثبت شده : 3348
میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان
به چه میزان از عملکرد بخش پذیرش آزمایشگاه رضایت دارید ؟
ضعیف
متوسط
عالی
به چه میزان از عملکرد بخش نمونه گیری آزمایشگاه رضایت دارید ؟
ضعیف
متوسط
عالی
به چه میزان از عملکرد بخش جوابدهی آزمایشگاه رضایت دارید ؟
ضعیف
متوسط
عالی
به چه میزان از عملکرد نحوه دریافت جواب از طریق اینترنت رضایت دارید ؟
ضعیف
متوسط
عالی